Moció per l'elaboració d'un pressupost participatiu

La proposta demana destinar partides del  pressupost municipal de l'any 2016 per tal que aquestes siguin debatudes per la ciutadania i finalment ratificades mitjançant una consulta popular. La moció també demana l’elaboració d’un reglament del pressupost participatiu que garanteixi la consolidació d’aquest procés participatiu i permeti a partir de l’any 2017 la configuració d’uns pressupostos plenament participatius