La CUP manifesta el seu absolut rebuig a la utilització de la seva feina com a element de picabaralla al ple

Durant el darrer ple municipal de Blanes s'ha presentat novament a votació la nova ordenança de neteja viària i gestió de residus. Aquesta ordenança ja va ser aprovada inicialment durant el ple de maig d'aquest any. Durant el període d'informació pública la CUP va presentar un seguit d'al·legacions que s'han inclós parcialment en el nou redactat. El sentit d'aquestes al·legacions està orientat a protegir a les entitats sense ànim de lucre d'haver de pagar fiances per poder desenvolupar les seves activitats i a enfatitzar la corresponsabilitat de l'Ajuntament en la neteja del municipi.

Per causes tècniques el text s'ha tornat a portar a plenari amb les nostres al·legacions ja incloses. Durant el debat des de l'equip de govern s'ha utilitzat la nostra feina per atacar a una regidora que ha mostrat la seva disconformitat amb el concepte que l'equip de govern té de la participació ciutadana. Que la CUP, sense tenir representació política en el plenari, treballi per millorar aspectes del nostre municipi no vol dir que l'Ajuntament de Blanes estigui actuant correctament en matèria de participació ciutadana. Tot el contrari, les mancances participatives en el nostre municipi són notòries i preocupants, tal i com s'aprecia amb l'actitud de menyspreu i abandonament que l'actual equip de govern manté amb el Pla Director de Participació Ciutadana.

És per això que ens oposem a que se'ns utilitzi com a exemple o argument per rebatre la manca de voluntat política per tirar endavant processos de participació ciutadana reals i efectius.