Manual de participació ciutadana als plens municipals

Per fomentar la participació real i donar a conèixer totes aquestes possibilitats hem elaborat i fem públic un petit manual de participació ciutadana en els plens municipals, resumint-ne el funcionament i les vies principals per tal que la ciutadania puguem incidir en el dia a dia de la política municipal.